Schadedossiers

  • Volledige afhandeling van schadedossiers

  • Letselschade in gevolge een misdrijf, aanrijding, (arbeids)ongeval of medisch falen

  • Aansprakelijkheid aannemer, architect, stabiliteitsingenieur

  • Brand- en vochtschade

  • Burgerrechtelijke en strafrechtelijke verdediging