Het personen- en familierecht

  • Huwelijk en echtscheidingen

  • Procedure dringende en voorlopige maatregelen voor de Vrederechter

  • BeĆ«indiging samenwoning

  • Procedures Jeugdrechtbank en Vrederechter (ouderlijk gezag, omgangsrecht, alimentatie)

  • Vaststelling en betwisting afstamming

  • Adoptie